LED svítidla VOLGA EU-25W | LUXDATOR

Na úvod » LED svítidla LUXDATOR » LED svítidla VOLGA EU » LED svítidla VOLGA EU-25W

LED svítidla LUXDATOR VOLGA EU-25W

luxdator

Modulární LED svítidla VOLGA EU jsou urcena pro celkové osvetlení obchodních a skladových místností, kancelárských a administrativních center, sportovních a vzdelávacích zarízení apod.

Maximálně široké použití svítidla díky 7 typům čoček
Základem modelové řady je 3řádková optika společnosti LEDIL a VOSSLOH SCHWABE. 7 typů čoček umožňuje realizovat 7 základních schémat osvětlení. Optika s úhly 30°, 60°, 90° stupňů umožňuje vytvořit rovnoměrné osvětlení horizontálních povrchů a získat stejnou úroveň osvícení z různých typových výšek instalace.
K dispozici je i optika vytvořená speciálně pro supermarkety a skladovací místnosti. Soustředí světlo do polic, nikoli do uliček. K dispozici je rovněž asymetrická optika pro rovnoměrné osvětlení vertikálních objektů (stěny, vertikální panely). Speciální difuzní rozptylovač umožňuje využívat svítidla s přímým světlem v kancelářích a administrativních místnostech, a to díky snížení oslnění luminiscenčních diod na minimum. To znamená, že je okruh řešitelných úloh velmi široký.
Vysoká účinnost optického systému (více než 96%) umožňuje získání konečného světelného výkonu nad 135 Lm/W a dosáhnout dodatečné úspory světelné instalace díky správnému rozdělení světelného toku v místnosti. Světlo se míří právě tam, kde je zapotřebí. Toho nelze s obyčejnými světelnými zařízení dosáhnout. Na žádost zákazníka mohou být svítidla vybavena napájecími zdroji společnosti VOSSLOH SCHWABE. Délka světelné řady může přesahovat 100 metrů. Standardne 3–fázová instalace v profilu zajištuje napájení všech dalších svítidel v rade od zacátku.

Informace o bezpečnosti svítidel a certifikátech shody.
Svítidla v souladu se všemi povinnými a doporučenými požadavky Evropské Unie.
K dispozici jsou certifikáty vydané na základě laboratorních zkoušek uskutečněných v oficiálních testovacích centrech.

Certifikát pro Led svididlo LUXDATOR VOLGA  EU
Sertifikat Led panelLUXDATOR

Používaný LED driver
Vysoce výkonné LED trafa LUXDATOR kladou důraz na obvody a správné objemové uspořádání elektronických součástek a disponují ukazateli výkonnosti do 94%, účiníku do 99%, vyznačují se velmi vysokou spolehlivostí a životností. LED trafa společnosti LUXDATOR se ideálně hodí jak pro použití v průmyslovém venkovním osvětlení (rozsah pracovních teplot části lišty je od -40 do 70С, IP67, jsou i řady s rozsahem pracovních teplot počínajícím na -55 C!)
Certifikáty pro Led driver:  LUXDATOR D-CC-W-350mA-G-03
led driverluxdatorLUXDATORluxdator

Používaný LED modul
LED modul LM-(55-280-33-3528-OSP)-NS-4000K je urcený pro použití jako svetlo vyzarující prvek pri konstrukci systému celkového, speciálního a dekorativního osvetlení.
LED modul obsahuje 33 diod řady 3528 výroby Foshan Nationstar Optoelectronics Co.. LED diody jsou rovnomerne rozdeleny po celé délce modulu ve trech radách po 11 diodách v každé rade s odstupem 26 mm, vzdálenost mezi radami diod je 20 mm. Pro upevnení modulu k základne jsou urceny 4 otvory o prumeru 3,3 mm. Kolem upevnovacích otvoru se nachází ochranná zóna o prumeru 9,5 mm bez vodicu pod hlavu šroubu M3 nebo nýtu. Velikost desky je 280 mm x 55 mm x 1,6 mm. Povrch desky OSP (bezolovnaté pájení LED diod). více ZDE

Pro usnadnení instalace a zajištení optimálního výkonu, provedte postup instalace dle níže uvedených bezpecnostních
predpisu.

Instrukce:
• Opatrne vyjmete svítidlo z krabice a ujistete se, že je v porádku a nepoškozené. Pokud výrobek jeví známky  poškození obratte se na svého dodavatele.
• Všechny elektroinstalacní práce by mely být provádeny kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu elektrickým  proudem nebo k poškození výrobku.
• Svítidlo nevystavujte vlhkosti. Pokud by se svítidlo dostalo do jakéhokoliv styku s kapalinou, okamžite ho
   odpojte od prívodu elektrické energie.
• V prípade poruchy okamžite vypnete prívod elektriny. Svetlo se nikdy nesnažte opravit sami. Muže tak dojít  k ješte vážnejšímu poškození a ztráte záruky. Obratte se      na dodavatele s žádostí o vyrízení reklamace a technickou podporu.
• Obalové materiály prosím recyklujte.
• Nedotýkejte se svítidla pokud je zapnuté a zahráté.

Instalace:
• zavešením na strop

Elektrická instalace:
• Pripojení svítidla smí provádet osoba znalá vyhlášky 50/78sb.
• Pred instalací svítidla se ujistete, zda jsou vypnuté pojistky daného prívodu 230V, prípadne zda je odpojena prívodní šnura od el. síte.

Upozornení!
Pouhé vypnutí svítidla vypínacem není dostatecnou ochranou proti úrazu el. proudem.

Odstranení problému:
Pokud svítidlo nesvítí, zkontrolujte, zda je svítidlo a zdroj správne namontován a pripojen k napájecímu zdroji.

Údržba:
K cištení používejte pouze suchý hadrík z mekké tkaniny nebo prachovku. Pred cištením je nutné odpojit LED svítidlo od napájení. Nikdy nepoužívejte kapalné cistice nebo chemické koncentráty.

Demontáž a likvidace:
Nefunkcní svítidlo musí být zlikvidováno dle platných predpisu na ochranu životního prostredí.

Skladování

Svítidla se skladují v obalu výrobce. Svítidla by se měla skladovat v suchých místnostech s teplotou vzduchu od plus 5 do plus 40 °С.

Záruční podmínky

  • Záruční doba je 3 roky od data prodeje, a to při dodržení provozních podmínek spotřebitelem, ale ne více než 64 měsíců od data výroby
  • V případě poruchy svítidla během záruční lhůty a při dodržení provozních podmínek garantuje výrobce výměnu nebo opravu svítidla
  • Životnost svítidel je minimálně 50 000h.

   Technický list  a návod na montáž 

 Tech. list