Průmyslová LED svítidla SLIM-38 | LUXDATOR

Na úvod » LED svítidla LUXDATOR » Průmyslová LED svítidla SLIM » Průmyslová LED svítidla SLIM-38

Průmyslová LED svítidla luxdator SLIM-38

Slim 38

Určení
LED svítidla LUXDATOR SLIM jsou urceny pro osvetlování prostor s vysokým obsahem prachu a vlhkosti.

Základní údaje
Svítidla jsou montována na nosný nebo závesný povrch.
Svítidla jsou vyrábena vprovedení pro mírné a studené klima.
Stupen krytí svítidel – IP65.
Svítidla jsou urcena pro použití v obvodu AC se jmenovitým napetím 230 V, 50 Hz.
Rozsah provozních teplot: -15 až +45°
Hmotnost(netto): 1,5kg

Popis
Svítidlo se skládá ze základu telesa, svetelného modulu a ochranného stínidla. 
Svetelný modul se skládá ze zdroje energie, elektrického spínacího obvodu a modulu vyzarujících svetlo namontvaných na snímatelné kovové základne.
 Základ telesa má krome fixního další body k  zajištení vstupu / výstupu napájecího kabelu pro retezové pripojení svítidel.
 Svorkovnice je vybavena dvojitými body k pripojení napájecího kabelu.
 Stínidlo je pripevnováno k základu telesa pomocí 10 plastových klipu.

Informace o bezpečnosti svítidel a certifikátech shody.
Svítidla v souladu se všemi povinnými a doporučenými požadavky Evropské Unie.
K dispozici jsou certifikáty vydané na základě laboratorních zkoušek uskutečněných v oficiálních testovacích centrech.

Certifikát pro Led svididlo LUXDATOR SLIM
Sertifikat Led panelLUXDATOR

Používaný LED driver
Vysoce výkonné LED trafa LUXDATOR kladou důraz na obvody a správné objemové uspořádání elektronických součástek a disponují ukazateli výkonnosti do 94%, účiníku do 99%, vyznačují se velmi vysokou spolehlivostí a životností. LED trafa společnosti LUXDATOR se ideálně hodí jak pro použití v průmyslovém venkovním osvětlení (rozsah pracovních teplot části lišty je od -40 do 70С, IP67, jsou i řady s rozsahem pracovních teplot počínajícím na -55 C!)
Certifikáty pro Led driver:  LUXDATOR D-CC-W-350mA-G-03
led driverluxdatorLUXDATORluxdator

Svítidla jsou vyrobena v souladu s třídou I ochrany před úrazem elektrickým proudem a musí být bezpečně uzemněna.
Svítidlo nesmí být používáno bez uzemnění.
Svítidlo nesmí být používáno po skončení životnosti.
Svítidlo lze připevnit na nosnou plochu z bežného hořlavého materiálu.

Luxdator slim 38

Obsah balení
Balení obsahuje:
Svítidlo v nesmontovaném stavu: světelný modul – 1 ks, základ tělesa – 1 ks, ochranné stínidlo – 1 ks.
Sada upevňovacích klipů stínidla – 10 ks.
Těsnicí objímka vstupu kabelu – 2 ks.
Svorky pro montáž na povrch – 2 ks.
Technický list – 1 ks.
Obal – 1 ks.


Svítidla jsou vyrobena v souladu s třídou I ochrany před úrazem elektrickým proudem a musí být bezpečně uzemněna.
Svítidlo nesmí být používáno bez uzemnění.
Svítidlo nesmí být používáno po skončení životnosti.
Svítidlo lze připevnit na nosnou plochu z bežného hořlavého materiálu.

POZOR!     Nemontujte, nedemontujte a neprovádejte údržbu svítidla při připojeném napětí!
                  Doporučuje se, aby montáž svítidel prováděly pouze osoby odborně způsobilé


Specifika montáže
Vyjměte svítidlo z obalu.
Zkontrolujte úplnost obsahu balení.
Nasaďte montážní svorky na nosný povrch. Při nasazování montážních svorek používejte kovové náčiní
odpovídající typu nosného povrchu (není součástí balení). Vzdálenost mezi středy montážních svorek činí 918 mm.
Připevněte základ svítidla zacvaknutím do montážních svorek.
Zaveďte napájecí kabel dovnitř základu tělesa skrz fixní vstupní otvor na čelní straně svítidla po předchozím
upevnění těsnicí objímky, jež je součástí balení. V případě řetězového připojení svítidel je nutné odstranit
plastovou příčku v požadovaném míste výstupu napájecího kabelu k dalšímu svítidlu. Do vzniklého otvoru
umístěte těsnicí objímku tvořící součást balení.
Připojte napájecí vodiče a zemnící vodič k příslušným svorkám svorkovnice na světelném modulu.
Nainstalujte.

Záruka
Záruční doba činí 3 roky ode dne nákupu výrobku za předpokladu dodržení spotřebitelem provozních podmínek,
Dojde-li k poruše svítidla během záruční doby za předpokladu dodržení spotřebitelem provozních podmínek, zaručuje výrobce zajištení výměny nebo opravy svítidla.
Záruka se nevztahuje na výrobky s mechanickým poškozením, známkami proniknutí vlhkosti dovnitř tělesa, známkami působení agresivních médií, známkami samostatně prováděných oprav a konstrukčních změn.
Pro uplatnění nároku ze záruky neváhejte kontaktovat prodejce výrobku.

Likvidace
Svítidla neobsahují drahé a toxické materiály a jsou likvidovány bežným zpusobem.

Skladování
Svítidla podléhají skladování v obalu výrobce.
Svítidla musí být skladovány v suchém prostoru s teplotou vzduchu +5 až +40 °C.
                  Technický list                                            

         led svítidlo luxdator

                  Uživatelský manuái
     led svítidlo luxdator

                      Ceník Led svítidel LUXDATOR
                       

                            IES soubor