DOTACE pro veřejné osvětlení | LUXDATOR

Na úvod » Novinky ve světě osvětlení

DOTACE pro veřejné osvětlení

Vláda souhlasila s prodloužením programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení, původně schváleným na období let 2008 – 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo prodloužení programu do roku 2017 z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v tomto roce.

„Jsem rád, že se vláda takto rozhodla. Byla by škoda, kdyby tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpány, obzvláště když jsme u žádostí registrovali značný převis“, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Pro letošní rok bylo v programu alokováno celkem 80 milionů korun, o 38 milionů korun více než v roce 2015. Celková výše alokace 80 milionů korun byla pokryta 50 miliony z výnosů prodeje emisních povolenek a 30 milionů šlo ze státního rozpočtu. Předpokládaná výše nevyčerpaných prostředků byla přibližně odhadnuta na 8 milionů korun. Konkrétní částka bude upřesněna na přelomu prosince a ledna.

„Na konci listopadu letošního roku bude vyhlášen program s pracovním názvem EFEKT 2, v němž se předpokládá, že každoročně bude uvolněno pro potřeby programu maximálně 150 milionů korun dle možnosti státního rozpočtu,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Cílem programu bude zvýšit úspory energie, kvalitu energetických služeb a podpořit veřejný sektor k hospodárnému nakládání s energiemi.

Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na efektivní nakládání s energií, je zároveň doplňkovým programem pro operační programy OP PIK, OP ŽP, IROP a národní programy jako je Nová zelená úsporám. Státní program je zřízen v návaznosti na zákon o hospodaření energií a jeho ustanovení má přímou souvislost s implementací energetické účinnosti.